Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

W związku z koniecznością dostosowania zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), przedstawiamy Państwu następujące informacje:

§1. ADMINISTRATOR

Administratorami Państwa danych osobowych są:

Willa Developer Radzymin Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Radzyminie (05-250) przy Al. Armii Krajowej 4 lok. U2, NIP 125-164-96-49, REGON 366155087.

Willa Developer Wołomin Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Radzyminie (05-250) przy Al. Armii Krajowej 4 lok. U2, NIP 125-164-95-08, REGON 366132330.

Willa Developer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Szosa Lubicka 1, NIP 879-266-71-54, REGON 341242495.

Willa Developer M. K. Szubierajscy Sp. j. z siedzibą w Kobyłce (05-230) przy ul. Jana Pawła II 29,
NIP 125-153-35-04, REGON 141854030.

§2. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Obsługa zapytań ofertowych ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ? zgoda osoby, której dane dotyczą.
 • Sprzedaż mieszkań i lokali ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • Zawarcie umowy deweloperskiej ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • Marketing prowadzony przez i na zlecenie Administratora ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ? zgoda osoby, której dane dotyczą.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdującego się na terenie Administratora poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

§3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane dotyczące składanych zapytań ofertowych ? przez okres 30 dni lub do momentu cofnięcia zgody.
 • Dane dotyczące sprzedaży mieszkań i lokali ? przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miała miejsce transakcja lub w przypadku roszczeń cywilnoprawnych do momentu ich przedawnienia.
 • Dane dotyczące realizacji umowy deweloperskiej ? przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miała miejsce transakcja lub w przypadku roszczeń cywilnoprawnych do momentu ich przedawnienia.
 • Dane przetwarzane w celach marketingu prowadzonych przez i na zlecenie Administratora ? do momentu odwołania zgody.
 • Dane przetwarzane w systemach monitoringu wizyjnego ? przez okres 30 dni lub w przypadku powstania roszczeń cywilnoprawnych do momentu ich przedawnienia.

§4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ UDOSTĘPNIONE DANE OSOBOWE

 • Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy w celu niezbędnym do wykonania umowy deweloperskiej łączącej Administratora z Rezerwującym oraz w celu niezbędnym do prowadzenia takiego rachunku.
 • Podmioty, w szczególności pośrednicy kredytowi i banki, w celu przygotowania oferty kredytowej oraz wsparcia w procedurze uzyskania kredytu hipotecznego w banku (dot. tylko tych Klientów, którzy przy zakupie nieruchomości posiłkowali się kredytem hipotecznym/ pożyczką bankową).
 • Generalny wykonawca inwestycji w celu realizacji umowy podpisanej z Administratorem.
 • Kancelarie notarialne w celu wykonania czynności notarialnych.
 • Podmioty świadczące usługi z zakresu administrowania/ zarządzania nieruchomościami w celu administrowania obiektem.
 • Inne podmioty współpracujące w zakresie wykonawstwa inwestycji z Administratorem danych w celu realizacji rękojmi.
 • Firmy świadczące usługi IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne.
 • Biura rachunkowe świadczące usługi finansowo-księgowe.
 • Kancelarie prawnicze świadczące usługi doradztwa prawnego.
 • Pełnomocnicy reprezentujący Inwestora w realizacji obsługi Klienta.

§5. PRAWA KLIENTA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 • Każdy Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych ? w zakresie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub realizacji umowy.
 • Każdy Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcie lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ? w zakresie celów, na które została wyrażona zgoda.
 • Każdy Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§6. WYMÓG PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową odpowiedzi na zapytanie ofertowe, odmową sprzedaży mieszkań i lokali oraz odmową realizacji umowy deweloperskiej.

§7. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Dane osobowe nie są profilowane.

§8. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem e-mail: reklama@willadeveloper.pl (dla Spółek zlokalizowanych w Radzyminie i Kobyłce) i biuro@piernikoweosiedle.pl (dla Spółki zlokalizowanej w Toruniu).

Można pisać również na adres pocztowy Administratora (taki jak podano w §1) z dopiskiem ?Ochrona danych osobowych?.

Biuro sprzedaży w Radzyminie
Al. Armii Krajowej 4 lok. U2
05-250 Radzymin
Biuro sprzedaży w Toruniu
Szosa Lubicka 1
87-100 Toruń

SOCIAL MEDIA

PRYWATNOŚĆ

Polityka prywatności